Craps

»Relaterat:
Vad är Craps
Hur man spelar Craps
Craps Regler

Craps Regels

Het eerste Broodje i een Craps ronde wordt genoemd Het gekomen UIT Broodje. Als Dobbel är het totaal 4 .. 5 .. 6 .. 8 .. 9 av 10 Worden dan het punt gevestigd. Enerzijds beëindigen een totaal van 2 .. 3 .. 7 .. 11, av den 12 op het gekomen UIT Broodje onmiddellijk de Ronde. Wanneer het punt är gevestigd "aan" ZAL puck op het punt Worden geplaatst. Nadat het stakbåten gerolde är Dobbel zal onophoudelijk Worden Gerold tot Het zelfde stakbåt opnieuw av 7 wordt Gerold. Ga de Weddenschappen van de Lijn över De weddenschap van de paslijn wordt geplaatst op de paslijn voor het gekomen UIT Broodje. Als u 7 av 11 rolt, Wint u en de Ronde wordt gedaan. Als u 2 .. 3, 12 rolt är het craps en u verliest. Een Ander aantal (4 .. 5 .. 6 .. 7 .. 8 .. 9 av 10) Worden het punt. U Wint de gewedde paslijn als het punt Gerold = wordt = voor 7. U verliest de weddenschap van de paslijn, ALS 7 voor het punt Worden Gerold. Een het winnen weddenschap van de paslijn betaalt zelfs Geld (1 tot 1). Ga de geen Weddenschappen van de Lijn under en gaat Lijn geen weddenschap över är het tegengestelde van een weddenschap van de paslijn, en wordt geplaatst op de craps lijst i "overgaat geen Staaf" voor het gekomen UIT Broodje. I en ga Lijn geen weddenschap över wedt u dat skytten 7 alvorens Het stakbåt zal ROLLEN te Rollén. U Wint op Het gekomen UIT Broodje als u skitar rolt (2 av 3), är en op een ander Broodje als Het 7. Als Het gekomen UIT Broodje 12 är, gaat en Lijn geen weddenschap över är teruggekeerd aan de speler i een Duw. U verliest op het gekomen UIT Broodje ALS het i 7 av 11 är, är en op een ander Broodje als het het punt. Het winnen gaat Lijn geen weddenschap över betaalt zelfs Geld (1 tot 1). Kom Weddenschappen een gekomen weddenschap plaatsen, zet uw spaanders i de geëtiketteerde doos Komen. U Wint zelfs Geld als Het volgende Broodje är 7 av 11. U verliest ALS het volgende Broodje craps är (2 .. 3 av 12). Als shooter 4 .. 5 .. 6 .. 8 .. 9 av 10 rolt Dan dat het aantal het gekomen punt wordt, en de gekomen weddenschap van de "GEKOMEN" Staaf aan de doos bewogen wordt die aan het gekomen stakbåt beantwoordt . Als skytten opnieuw Het gekomen stakbåt alvorens 7 rolt te Rollén, u Wint de weddenschap. Als 7 eerst Worden Gerold, verliest u de weddenschap. De gekomen weddenschap betaalt zelfs Geld (1 tot 1). Kom niet Weddenschappen En Komen niet weddenschap är Het tegengestelde van een gekomen weddenschap. Het wordt geplaatst nadat Het gekomen UIT Broodje i "niet Staaf" op de skitar lijst komt. Als shooter 3 av 2 rolt, Kom niet weddenschap Wint. Als skytten 7 av 11 rolt, Kom niet weddenschap verliest. Als shooter 12 rolt, ZAL de weddenschap aan de speler i een Duw Worden teruggegeven. Als het Broodje 4 .. 5 .. 6 .. 8 .. 9 av 10 är dat het aantal "niet komt punt wordt," en Kom niet weddenschap wordt bewogen van "Komen niet Staaf" aan de Staaf i de hogere linkerhoek van de doos die aan beantwoordt Komen niet stakbåt. Eens Kom niet punt wordt gevestigd, Komen niet weddenschappen winnen zelfs Geld (1 tot 1) als 7 Worden Gerold, en verliest ALS niet punt wordt Gerold Kom. De kansen wedden een kansenweddenschap een reserveweddenschap op een pas är niet overgaat, komt en niet weddenschap komt. Uw maximumweddenschap är DRIE keer uw originele weddenschap. De kansen van de Pas en de gekomen kansen Betalen 2 tot 1 op een Broodje van 4 av 10 .. 3 tot 2 op een Broodje van 5 sv 9, en 6 tot 5 op een Broodje van 6 SV 8. gaan geen kansen under Betalen 1 tot 2 op een Broodje van 4 av 10 .. 2 tot 3 op een Broodje van 5 sv 9 .. 5 tot 6 op een Broodje van 6 SV 8. I tegenstelling tot originele pas, ga niet över, Kom, Kom niet weddenschappen, en de onopgeloste kansenweddenschappen kunnen UIT de lijst tijdens Spel Worden verwijderd. De Weddenschappen van de Kansen van de Lijn van de Pas Plaats een de kansenweddenschap van de paslijn dörren te klikken op de craps lijst Buiten de Staaf "van de Lijn van de Pas", onder uw originele weddenschap van de paslijn. Een het winnen de kansenweddenschap van de paslijn betaalt ware kansen: 2 tot 1 op een Broodje van 4 av 10 .. 3 tot 2 op een Broodje van 5 av 9, en 6 tot 5 op een Broodje van 6 av 8. Ga de geen Weddenschappen van de Kansen van de Lijn över Plaats en overgaan de geen weddenschap van lijnkansen dörren aan de juiste kant van uw originele weddenschap i "te klikken overgaan geen Staaf", precies op 6x6 Dobbel beeld. Het winnen gaat de geen weddenschap van lijnkansen betaalt under ware kansen: 1 tot 2 op een Broodje van 4 av 10 .. 2 tot 3 op een Broodje van 5 av 9, en 5 tot 6 op een Broodje van 6 av 8. Kom en Kom niet de Weddenschappen van Kansen Kom en Kom niet kansenweddenschappen Worden geplaatst onder Gekomen en Komen niet weddenschappen, nadat zij zijn verplaatst naar de doos van het stakbåt. Het winnen komt weddenschapskansen betaalt: 2 tot 1 op een Broodje van 4 av 10 .. 3 tot 2 op een Broodje van 5 av 9, en 6 tot 5 op een Broodje van 6 av 8. Het winnen komt niet weddenschapskansen betaalt: 1 tot 2 op een Broodje van 4 av 10 .. 2 tot 3 op een Broodje van 5 av 9, en 5 tot 6 op een Broodje van 6 av 8. De Weddenschappen van het gebied Een gebied Wedde de weddenschappen dat het volgende Broodje van Dobbelt zijn = zullen = 2 .. 3 .. 4 .. 9 .. 10 .. 11, 12, Om-Een gebiedsweddenschap te plaatsen, Plaats uw spaanders i de staaf van het Gebied. Als skytten 2 av 12 rolt, krijgt u betaald dubbel uw aanvankelijke weddenschap (2 tot 1). Als 3 .. 4 .. 9 .. 10, av 11 omhoog Komen, krijgt u betaald zelfs Geld (1 aan 1). U verliest de weddenschap als 5 .. 6 .. 7 av 8 Worden Gerold. Grote 6 sv Grote 8 Weddenschappen Plaats uw spaanders i de duidelijke doos Grote 6 av Grote 8. Als het aantal uitgezocht u voor 7 wordt Gerold, Wint u zelfs Geld (1 tot 1). De Plaats Wint Weddenschappen De weddenschappen van de Plaats Worden gemaakt op: 4, 5 .. 6 .. 8 .. 9 av 10. plaatsen uw spaanders i de doos onderaan deze aantallen. U mag plaatsweddenschappen op elk Ogenblik maken. U Wint als skytten uw aantal voor Zeven rolt. De uitgaven hangen van het aantal Från u op wedt: De Uitgave van het aantal: Plaats 6 sv 8,7 tot 6,5 sv 9,7 tot 5,4 sv 10,9 tot 5 verliest Weddenschappen De Plaats verliest weddenschappen är Enkel als Plaats Wint weddenschappen, maar wordt u betaald als skytten Zeven voor het aantal rolt u op wedt. Plaats uw spaanders i de doos Boven deze aantallen. De uitgaven hangen van het aantal Från u op wedt: Aantal: Uitgave: 6 sv 8,4 tot 5,5 sv 9,5 tot 8,4 sv 10,5 tot 11 kopen Weddenschappen Koop weddenschap är Het zelfde als een Plaats gewed uppfyllda de uitzondering munstycket de uitgave är. OM te onderscheiden Koop weddenschap van Een gekomen weddenschap, Koop weddenschap wordt geëtiketteerd träffade een "BUY" Teller wanneer het winnen van Een Köp weddenschap, wordt Een 5% Commissie (vigorish) geladen. Uw het winnen Worden betaald bij ware kansen: 6 tot 5 op Nummer 6 SV 8 .. 3 tot 2 op Nummer 5 sv 9, en 2 tot 1 op Nummer 4 SV 10. Ben Weddenschappen Een fackman weddenschap är Het tegengestelde van koopt weddenschap. Een lägger weddenschap wordt geëtiketteerd träffade een "LAY" Teller. Het wedt dat 7 voor 4 .. 6 .. 8 .. 9 zullen Worden Gerold, 10. Het är een weddenschap tegen Dobbelt, Wat betekent u Wint als 7 voor het aantal Worden Gerold u selecteerde. Wanneer het winnen van de Lay weddenschap, wordt Een 5% Commissie (vigorish) geladen. Leg weddenschap het winnen Worden betaald bij ware kansen: 5 tot 6 op Nummer 6 SV 8 .. 2 tot 3 op Nummer 5 sv 9, en 1 tot 2 op Nummer 4 SV 10. OM Het även welke 7 Weddenschappen Plaats uw spaanders i gebied "Zeven". U Wint deze weddenschap als 7 op de volgende Worp van dobbelen Worden Gerold. Deze weddenschap betaalt 4 tot 1. OM Het även welke 11 Weddenschappen Plaats uw spaanders i de doos uppfyllda twee dobbelen munstycket toevoegen tot 11. U Wint deze weddenschap als 11 i de volgende Worp van dobbelen Worden Gerold. Als 11 Worden Gerold, Wint u 15 keer uw weddenschap. OM het med welke Craps Weddenschappen i OM het även welke craps weddenschap, Wint u ALS een van de craps aantallen (2 .. 3, 12) Worden Gerold i de volgende Worp van dobbelen. De OM Het även welke skitar weddenschap wordt geplaatst i de "Om Het även welke craps" doos. Deze weddenschap betaalt 7 tot 1. C & van E Weddenschappen De Brieven C sv E vertegenwoordigen twee verschillende weddenschappen: Gewed c: Dit är Het zelfde als plaatsend een weddenschap op Het "Om-het även welke Skitar" Het wedden gebied. Klik op de korta c om uw spaanders i het "Om-het även welke Skitar" Het wedden gebied te plaatsen. Gewed e: Dit är Het zelfde als plaatsend een weddenschap op Om-het även welke gewedde 11. Klik op de korta E OM uw spaanders i het het wedden "Om Het även welke 11" gebied te plaatsen. De Weddenschappen van de Hoorn Plaats uw spaanders in de doos waar twee toevoegen tot 2 .. 3 .. 11 av den 12 dobbelen. De hoornweddenschap Wint als Shooter 2 .. 3 .. 11 rolt av 12 op de volgende Worp van dobbelen. Een het winnen hoornweddenschap betaalt 15 tot 1 op aantallen 3 SV 11 SV 30 tot 1 op Nummer 2 SV 12. De Weddenschappen van Hardway Een Hardway Wedde weddenschappen dat shooter 4 .. 6 .. 8 ZAL Rollén, av 10 zoals dubbelen (2 +2, 3 +3, 4 +4, av 5 +5) alvorens te ROLLEN 7. De weddenschap Hardway wordt geplaatst i het vakje op de skitar lijst munstycket twee Dobbelt DAT beantwoordt aan Het aantal de dubbelen bevat. Valsning van een aantal dörren dubbelen schijt rollend Het aantal de "Harde manier." Een voorbeeld rolt 4 träffade 2 SV 2. Een voorbeeld van een gemakkelijke manier rolt 4 träffade 3 SV een 1. Een het winnen weddenschap Hardway betaalt 7 tot 1 op Nummer 4 SV 10 SV 9 tot 1 op Nummer 6 SV 8.

Ditt språk:

Scheißt Richtlinien Craps Reglas Chie Des Règles Craps Regler Craps Regels Craps Réguas Craps Le Regole

© Craps Tabell net - Craps: Tabell, regler, Strategi